02388 69 69 69 senvangtaxi@gmail.com Diễn châu - Nghệ An

Tag Archives for thất lạc đồ trên taxi

Kinh nghiệm “xương máu” tìm lại đồ thất lạc trên taxi

Có những lúc đãng trí, vội vàng mà bạn vô tình để quên hành lý hay các đồ dùng cá nhân như điện loại, ví, túi xách,… trên taxi. Tuy nhiên, những thủ tục và…